Kolęda 2018/19

Zakończyliśmy wizytę duszpasterską, tzw. kolędę. Odwiedziliśmy każdy dom, dom otwarty i przygotowany. Składamy ogromne podziękowanie za życzliwość, cierpliwość w oczekiwaniu, dziękujemy za wspólne rozmowy, a nade wszystko za wspólną modlitwę i przyjęte błogosławieństwo. Dziękujemy też za poczęstunki, za ofiary pieniężne, które przeznaczone są w tym roku na pokrycie kosztów za nowe ławki w naszym kościele. Cieszy to, że w naszych mieszkaniach są wizerunki religijne, szczególnie krzyż, obraz Matki Bożej. To są ważne znaki naszej wiary. Natomiast poważnym problemem jest zaprzestawanie uczestnictwa w zajęciach z religii w szkole. Prośba do rodziców by tego nie bagatelizować. Rozmawiajmy, uwrażliwiajmy i gorąco się módlmy, aby wiara w nas nie ustawała, ale się rozwijała.

Jeśli u kogoś kolędy z różnych przyczyn nie było prosimy o kontakt i w najbliższym tygodniu chętnie taką rodzinę z Bożym błogosławieństwem odwiedzimy.