Ogłoszenia parafialne

Parafia rzymskokatolicka

  1. Matki Bożej Królowej Polski

05-110 Jabłonna, Modlińska 105a

tel: 22 782 42 96

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Ogłoszenia 21 IV 2019

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Wigilią Liturgii Paschalnej rozpoczęliśmy Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – w tzw. Oktawie przeżywamy ten czas do najbliższej niedzieli – Niedzieli Bożego Miłosierdzia.

Jutro Poniedziałek w Otawie Wielkanocy, drugi Dzień Świąt. Porządek Mszy Św., jak w każdą niedzielę – jutro taca na budujące się kościoły w naszej diecezji.

W najbliższy piątek postu nie ma, bo jest Oktawa Wielkanocna. Również w najbliższą środę młodzież naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania z rąk Ks. Bp. Marka Solarczyka – Pasterza naszej diecezji        . Trwamy w nowennie do Bożego Miłosierdzia. Codziennie o 15.00, tu w kościele Koronka. W sobotę po wieczornej Mszy Św., adoracja – czuwanie przed Świętem do Bożego Miłosierdzia do Apelu do godz. 21.00. Natomiast w niedzielę w godzinę Bożego Miłosierdzia o 15.00, Koronką i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus będzie wystawiony już po Mszy Św. po 13.00. Będzie adoracja.

Do wydarzenia Świąt Wielkanocy wszyscy przygotowaliśmy się według własnych możliwości. Jednak na szczególne podziękowania pozwolę wyróżnić Panie, które jak już wspominałem czuwają nad czystością naszego kościoła, za to doczyszczenie – domycie ołtarza głównego po zimie, za wyczyszczenie kurzy po remontach – które jeszcze potrwają. Osoby: – przygotowujące Grób Pański i Ciemnicę: Pani Magdalena Jędraszko, która projektowała i nadzorowała Grób Pana Jezusa, wraz z ekipą Panów, którzy włożyli dużo pracy i jeszcze więcej serca: Adam Szczypkowski, Wojciech Grendziński, Marek Wodzyński, Bogdan Klonowski, za ofiarowane kwiaty, od Państwa Ryszarda Trzcińskiego z Rodziną, i za udekorowanie kwiatami naszego kościoła dla Pani Jolanty Jędraszko. Gorące podziękowania dla naszej młodzieży Oazowej za dekoracją Ciemnicy. Dziękujemy za piękne śpiewy i oprawę liturgiczną naszemu chórowi parafialnemu pod opieką i pełnym zaangażowaniem organisty Pana Rafała i dyrygenta Chóru Pana Tymoteusza, Paniom z zespołu muzycznego. Dziękuję całej służbie liturgicznej – szczególnie ministrantom pod opieką Ks. Jana, Bielankom, sypiącym kwiaty Panu Jezusowi za opieką i włożone serce dla naszych Sióstr Dominikanek. Dziękujemy całej asyście, począwszy od krzyża, przez sztandary, feretrony, różaniec, niosącym świece Paniom z KŻR, Panom od baldachimu. Dziękuję strażakom za trzymanie warty przy grobie i za dzisiejszą asystę ( my w naszych domach spokojnie, a oni w dzień i w nocy mieli wyjazdy ratunkowe), a dziś tu już są niezawodni. Dziękuję Panu kościelnemu, Panu Jerzemu za pracę w kościele, czuwanie nad wszystkim. Dziękujemy też za różne dobra, jakie podrzucacie nam na plebanię abyśmy troszczyli się i o ciało. To też jest miłe:-) – dziękujemy. Dziękuję też Wam drodzy Parafianie i Goście za waszą wierną obecność w życiu tej naszej wspólnoty parafialnej – za Wasze przyjmowanie Komunii Św. Na koniec podziękowanie kieruję do Księży – niech sam Bóg Wam wynagrodzi za waszą pracę, a ja Bogu za was dziękuję.

Na koniec przyjmijcie z serca płynące życzenia: Błogosławionych Świąt, Mocy od Chrystusa Zmartwychwstałego, Jego Miłości, Miłosierdzia, abyśmy byli Jego świadkami…

28IV Misterium Zmartwychwstania Chrystusa w wykonaniu uczniów SP z Jabłonny, tj. Schola, Bielanki, Ministranci o 11.30. Zapraszamy, zapraszamy rodziców, bo w szkole tego nie zobaczycie…

Dziękuję za ofiary przekazywane na inwestycje naszej parafii. Dziękuję za dzisiejszą tacę, bo za ławki mamy zapłacone z kolędy, ale obróbki na filarach, ławki przy ołtarzu, i po Świętach konfesjonały to tu już braknie. Dla tego dziś i jeszcze pierwsza niedziela maja i czerwca będą takie – inwestycyjne. Dziękuję za wsparcie.

ZIEMIA ŚWIĘTA

Śladami Pana Jezusa

Termin:

11 – 18.10.2019r.

I DZIEŃ – WARSZAWA – TEL =VIV

Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina w =arszawie. Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv (wylot w godzinach wieczornych).

II DZIEŃ – BETLEJEM – =EROZOLIMA

Przejazd do Betlejem. Zakwaterowanie. Śniadanie. Betlejem – nawiedzenie bazyliki =ożego Narodzenia, kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej z grotami =C5�w. Józefa i św. Hieronima, Groty Mlecznej i Pola Pasterzy. Jerozolima – nawiedzenie =ościoła św. Piotra in Gallicantu, bazyliki Zaśnięcia NMP oraz sali Wieczernika. =ocleg w Betlejem.

III DZIEŃ – CEZAREA NADMORSKA =E2�� KARMEL – NAZARET – KANA GALILEJSKA

Cezarea Nadmorska – spacer po =uinach portu Heroda Wielkiego. Karmelnawiedzenie sanktuarium Stella =aris z grotą proroka Eliasza. Nazaret – nawiedzenie bazyliki Zwiastowania i =ościoła św. Józefa. Kana Galilejska – liturgia odnowienia =akramentalnej przysięgi małżeńskiej. Nocleg w Nazarecie.

IV DZIEŃ – JEZIORO =ALILEJSKIE

Góra Ośmiu Błogosławieństw – nawiedzenie sanktuarium upamiętniającego Kazanie Pana Jezusa. Tabgha – nawiedzenie =anktuarium Prymatu św. Piotra. Kafarnaum – spacer po ruinach „miasta Jezusa”. Genezaret – rejs =C5�odzią po jeziorze. Nocleg w Nazarecie.

V =ZIEŃ – GÓRA TABOR – JERYCHO – MORZE MARTWE

Góra Tabornawiedzenie =anktuarium Przemienienia Pańskiego. Betania nad Jordanem – liturgia =dnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Jerycho – Góra Kuszenia i sykomora – =rzewo dialogu z Zacheuszem. Morze Martwe – =zas na kąpiel. Nocleg w Betlejem.

VI DZIEŃ – =EROZOLIMA – EIN KAREM

Jerozolimawizyta pod Ścianą Płaczu i w Instytucie Pamięci Yad Vashem, dzielnica żydowska Starego Miasta. Ein Karem – =awiedzenie sanktuarium narodzenia św. Jana Chrzciciela i nawiedzenia św. =lżbiety. Nocleg w Betlejem.

VII =ZIEŃ – JEROZOLIMA            &nbs=;            =            =nbsp;           &=bsp;           &n=sp;

Jerozolima – nawiedzenie =ościoła Dominus Flevit, bazyliki Agonii w Ogrodzie Oliwnym, świątyni Grobu Maryi, =anktuarium Pater Noster, meczetu Wniebowstąpienia, bazyliki      =/SPAN>

św. Anny, kaplic Biczowania i =łożenia Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starego Miasta. =awiedzenie bazyliki Grobu Pańskiego. Nocleg w Betlejem.

VIII DZIEŃ – TEL AVIV – =ARSZAWA

Przelot na trasie Tel Aviv – Warszawa. =SPAN style=”mso-spacerun: yes”>

Organizator zastrzega sobie =ożliwość zmiany kolejności zwiedzania

CENA:

       

1990 PLN + 670 USD – dla grupy liczącej 30 – 34 osób =/FONT>

1990 PLN + 640 USD – dla grupy liczącej 35 – 39 osób =/FONT>

  

1990 PLN + 605 USD – dla grupy liczącej min. 40 osób

CENA ZAWIERA:

– przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv =E2�� Warszawa

– noclegi w hotelach 3*/4* /pokoje dwuosobowe, =opłata do jednoosobowego 240 USD/

– wyżywienie 2 razy dziennie =śniadanie, obiadokolacja/

– przejazdy autokarem wg =rogramu

– bilety wstępu do zwiedzanych =biektów

– napiwki dla lokalnej =bsługi

– opiekę pilota – =rzewodnika

– opiekę duchową kapłana

– ubezpieczenie KL i NNW /zawiera ubezpieczenie =d chorób przewlekłych/

Termin: LOURDES

11.06 –  18.06.2019r.

I =ZIEŃ – WARSZAWA – BARCELONA – COSTA BRAVA

Przelot na trasie Warszawa – Barcelona. =wiedzanie centrum miasta; dzielnic gotycka wraz z katedrą św. Eulalii, =pacer głównym deptakiem miasta – la Rambla, wyjazd na wzgórze Monjuic, =dzie usytuowane są obiekty olimpijskie, nawiedzenie Sagrada Familia. Przejazd do =admorskiej miejscowości. Nocleg.  =/SPAN>

II =ZIEŃ – BARCELONA – LOURDES

Przejazd do Lourdes, piękną =rogą poprzez Pireneje. Po drodze postój w Andorze, jednym z najmniejszych państw Europy, = równocześnie obszarze o niższych podatkach niż w Unii Europejskiej. Nocleg. =/FONT>

III DZIEŃ – LOURDES

Całodzienny pobyt w Lourdes. Zapoznanie z =istorią objawień; nawiedzenie sanktuarium (Grota Massabielle, Bazylika Różańcowa, =azylika  Niepokalanego Poczęcia, podziemna bazylika Piusa X) =/FONT>oraz miejsc związanych z życiem św. Bernadetty. Udziału w =ieczornej Procesji Różańcowej. Nocleg.

IV =ZIEŃ – LOURDES

Całodzienny pobyt w Lourdes. Droga =rzyżowa, czas na indywidualną modlitwę oraz zanurzenie w basenach z wodą z =udownego źródełka. Udział w Procesji Eucharystycznej i wieczorem w Procesji =óżańcowej. Nocleg.

V DZIEŃ – LOURDES (PIRENEJE) =/FONT>

Całodzienna wycieczka w Pireneje. Przejazd =utokarem trasą widokową (70 km) do jeziora Fabreges. Wjazd kolejką =inową na wysokość 2000 m n.p.m. Przejazd kolejką wąskotorową nad jezioro =rtouste. Podziwianie wspaniałej górskiej panoramy. Powrót do Lourdes. Nocleg. =/FONT>

VI =ZIEŃ – CARCASSONE – COSTA BRAVA

Carcassonne – średniowieczne =iasto – twierdza, otoczone dwoma pierścieniami murów obronnych. Przejazd do nadmorskiej =iejscowości. Nocleg.

VII DZIEŃ – MONTSERRAT

Montserrat – najważniejsze =anktuarium maryjne Katalonii z cudowną figurą Czarnej Madonny. Po południu czas wolny =ad morzem. Nocleg.

VIII DZIEŃ – BARCELONA – WARSZAWA

Przelot na trasie Barcelona – Warszawa. =/FONT>

Organizator zastrzega sobie =ożliwość zmiany kolejności zwiedzania

CENA:

          

1850 PLN + 700 EUR – dla grupy liczącej 20 – 24 =sób

1800 PLN + 625 EUR – dla grupy liczącej 25 – 29 =sób

1750 PLN + 580 EUR – dla grupy liczącej 30 – 34 =sób

1700 PLN + 550 EUR – dla grupy liczącej 35 – 39 =sób

1650 PLN + 520 EUR – dla grupy liczącej min. 40 osób

CENA ZAWIERA:

– przelot na trasie Warszawa – =arcelona – Warszawa

– noclegi w hotelach 3* /pokoje dwuosobowe, =opłata do jednoosobowego 175 EUR/

– wyżywienie 2 razy dziennie /7 x =C5�niadanie, 7 x obiadokolacja/

– przejazdy autokarem wg =rogramu

– bilety wstępu do zwiedzanych =biektów

– zestawy słuchawkowe tour quide

– opiekę pilota/ =rzewodnika

– opiekę duchową =apłana

– składkę na Turystyczny Fundusz =warancyjny

Informacja o wyborze Wykonawcy:

dotyczy postępowania w sprawie Wykonawcy na remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy projektu: : Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie.

Zapytanie_ofertowe_jablonna

przedmiar_jablonna