Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

17 lutego 2019

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w tygodniu jest w każdy czwartek po Mszy Św. wieczornej i do godz. 20.00. Zapraszamy.

Zbiórka dla ministrantów w sobotę o godzinie 10:00.

Msza św. dla rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia I komunii św. dziś o godzinie 13:00. Spotkanie dla rodziców i dzieci rocznicowych również dziś po mszy św. o godzinie 11:30.

Spotkanie wspólnoty św. Ojca Pio dziś o godz. 16:00 w salce parafialnej.

Spotkanie dla przygotowujących się do bierzmowania w niedzielę 3 marca po mszy św. o godzinie 18:00.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej,: Niedziela i Gość Niedzielny są w zakrystii, a tygodnik Idziemy na stoliku pod chórem.

Przedstawiamy też program planowanych w tym roku pielgrzymek z naszej parafii. Pierwsza to do Lourdes w połowie czerwca. Druga to do Ziemi Świętej w połowie października. Dokładny termin i program zamieszczamy poniżej ogłoszeń.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkół, dni otwarte dla młodzieży i rodziców – konkretne informacje na tablicy ogłoszeń.

Policja przestrzega osoby starsze i nie tylko przed naciągaczami i oszustami podającymi się za rodzinę, wnuczka, pracownika poczty czy policji, aby otrzymać „wsparcie” finansowe. Są zgłoszenia takich przestępstw, proszę – uważajmy.

Jeśli u kogoś kolędy z różnych przyczyn nie było prosimy o kontakt i w najbliższym tygodniu chętnie taką rodzinę z Bożym błogosławieństwem odwiedzimy.

ZIEMIA ŚWIĘTA

Śladami Pana Jezusa

Termin:

11 – 18.10.2019r.

I DZIEŃ – WARSZAWA – TEL =VIV

Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina w =arszawie. Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv (wylot w godzinach wieczornych).

II DZIEŃ – BETLEJEM – =EROZOLIMA

Przejazd do Betlejem. Zakwaterowanie. Śniadanie. Betlejem – nawiedzenie bazyliki =ożego Narodzenia, kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej z grotami =C5�w. Józefa i św. Hieronima, Groty Mlecznej i Pola Pasterzy. Jerozolima – nawiedzenie =ościoła św. Piotra in Gallicantu, bazyliki Zaśnięcia NMP oraz sali Wieczernika. =ocleg w Betlejem.

III DZIEŃ – CEZAREA NADMORSKA =E2�� KARMEL – NAZARET – KANA GALILEJSKA

Cezarea Nadmorska – spacer po =uinach portu Heroda Wielkiego. Karmelnawiedzenie sanktuarium Stella =aris z grotą proroka Eliasza. Nazaret – nawiedzenie bazyliki Zwiastowania i =ościoła św. Józefa. Kana Galilejska – liturgia odnowienia =akramentalnej przysięgi małżeńskiej. Nocleg w Nazarecie.

IV DZIEŃ – JEZIORO =ALILEJSKIE

Góra Ośmiu Błogosławieństw – nawiedzenie sanktuarium upamiętniającego Kazanie Pana Jezusa. Tabgha – nawiedzenie =anktuarium Prymatu św. Piotra. Kafarnaum – spacer po ruinach „miasta Jezusa”. Genezaret – rejs =C5�odzią po jeziorze. Nocleg w Nazarecie.

V =ZIEŃ – GÓRA TABOR – JERYCHO – MORZE MARTWE

Góra Tabornawiedzenie =anktuarium Przemienienia Pańskiego. Betania nad Jordanem – liturgia =dnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Jerycho – Góra Kuszenia i sykomora – =rzewo dialogu z Zacheuszem. Morze Martwe – =zas na kąpiel. Nocleg w Betlejem.

VI DZIEŃ – =EROZOLIMA – EIN KAREM

Jerozolimawizyta pod Ścianą Płaczu i w Instytucie Pamięci Yad Vashem, dzielnica żydowska Starego Miasta. Ein Karem – =awiedzenie sanktuarium narodzenia św. Jana Chrzciciela i nawiedzenia św. =lżbiety. Nocleg w Betlejem.

VII =ZIEŃ – JEROZOLIMA            &nbs=;            =            =nbsp;           &=bsp;           &n=sp;

Jerozolima – nawiedzenie =ościoła Dominus Flevit, bazyliki Agonii w Ogrodzie Oliwnym, świątyni Grobu Maryi, =anktuarium Pater Noster, meczetu Wniebowstąpienia, bazyliki      =/SPAN>

św. Anny, kaplic Biczowania i =łożenia Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starego Miasta. =awiedzenie bazyliki Grobu Pańskiego. Nocleg w Betlejem.

VIII DZIEŃ – TEL AVIV – =ARSZAWA

Przelot na trasie Tel Aviv – Warszawa. =SPAN style=”mso-spacerun: yes”>

Organizator zastrzega sobie =ożliwość zmiany kolejności zwiedzania

CENA:

       

1990 PLN + 670 USD – dla grupy liczącej 30 – 34 osób =/FONT>

1990 PLN + 640 USD – dla grupy liczącej 35 – 39 osób =/FONT>

  

1990 PLN + 605 USD – dla grupy liczącej min. 40 osób

CENA ZAWIERA:

– przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv =E2�� Warszawa

– noclegi w hotelach 3*/4* /pokoje dwuosobowe, =opłata do jednoosobowego 240 USD/

– wyżywienie 2 razy dziennie =śniadanie, obiadokolacja/

– przejazdy autokarem wg =rogramu

– bilety wstępu do zwiedzanych =biektów

– napiwki dla lokalnej =bsługi

– opiekę pilota – =rzewodnika

– opiekę duchową kapłana

– ubezpieczenie KL i NNW /zawiera ubezpieczenie =d chorób przewlekłych/

Termin: LOURDES

11.06 –  18.06.2019r.

I =ZIEŃ – WARSZAWA – BARCELONA – COSTA BRAVA

Przelot na trasie Warszawa – Barcelona. =wiedzanie centrum miasta; dzielnic gotycka wraz z katedrą św. Eulalii, =pacer głównym deptakiem miasta – la Rambla, wyjazd na wzgórze Monjuic, =dzie usytuowane są obiekty olimpijskie, nawiedzenie Sagrada Familia. Przejazd do =admorskiej miejscowości. Nocleg.  =/SPAN>

II =ZIEŃ – BARCELONA – LOURDES

Przejazd do Lourdes, piękną =rogą poprzez Pireneje. Po drodze postój w Andorze, jednym z najmniejszych państw Europy, = równocześnie obszarze o niższych podatkach niż w Unii Europejskiej. Nocleg. =/FONT>

III DZIEŃ – LOURDES

Całodzienny pobyt w Lourdes. Zapoznanie z =istorią objawień; nawiedzenie sanktuarium (Grota Massabielle, Bazylika Różańcowa, =azylika  Niepokalanego Poczęcia, podziemna bazylika Piusa X) =/FONT>oraz miejsc związanych z życiem św. Bernadetty. Udziału w =ieczornej Procesji Różańcowej. Nocleg.

IV =ZIEŃ – LOURDES

Całodzienny pobyt w Lourdes. Droga =rzyżowa, czas na indywidualną modlitwę oraz zanurzenie w basenach z wodą z =udownego źródełka. Udział w Procesji Eucharystycznej i wieczorem w Procesji =óżańcowej. Nocleg.

V DZIEŃ – LOURDES (PIRENEJE) =/FONT>

Całodzienna wycieczka w Pireneje. Przejazd =utokarem trasą widokową (70 km) do jeziora Fabreges. Wjazd kolejką =inową na wysokość 2000 m n.p.m. Przejazd kolejką wąskotorową nad jezioro =rtouste. Podziwianie wspaniałej górskiej panoramy. Powrót do Lourdes. Nocleg. =/FONT>

VI =ZIEŃ – CARCASSONE – COSTA BRAVA

Carcassonne – średniowieczne =iasto – twierdza, otoczone dwoma pierścieniami murów obronnych. Przejazd do nadmorskiej =iejscowości. Nocleg.

VII DZIEŃ – MONTSERRAT

Montserrat – najważniejsze =anktuarium maryjne Katalonii z cudowną figurą Czarnej Madonny. Po południu czas wolny =ad morzem. Nocleg.

VIII DZIEŃ – BARCELONA – WARSZAWA

Przelot na trasie Barcelona – Warszawa. =/FONT>

Organizator zastrzega sobie =ożliwość zmiany kolejności zwiedzania

CENA:

          

1850 PLN + 700 EUR – dla grupy liczącej 20 – 24 =sób

1800 PLN + 625 EUR – dla grupy liczącej 25 – 29 =sób

1750 PLN + 580 EUR – dla grupy liczącej 30 – 34 =sób

1700 PLN + 550 EUR – dla grupy liczącej 35 – 39 =sób

1650 PLN + 520 EUR – dla grupy liczącej min. 40 osób

CENA ZAWIERA:

– przelot na trasie Warszawa – =arcelona – Warszawa

– noclegi w hotelach 3* /pokoje dwuosobowe, =opłata do jednoosobowego 175 EUR/

– wyżywienie 2 razy dziennie /7 x =C5�niadanie, 7 x obiadokolacja/

– przejazdy autokarem wg =rogramu

– bilety wstępu do zwiedzanych =biektów

– zestawy słuchawkowe tour quide

– opiekę pilota/ =rzewodnika

– opiekę duchową =apłana

– składkę na Turystyczny Fundusz =warancyjny

Informacja o wyborze Wykonawcy:

dotyczy postępowania w sprawie Wykonawcy na remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy projektu: : Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie.

Zapytanie_ofertowe_jablonna

przedmiar_jablonna