Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 24 V 2020 – Wniebowstąpienie Pańskie

 

Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Trwamy w oczekiwaniu na Uroczystość Zesłania Ducha Św.

W ubiegły poniedziałek była bardzo ważna rocznica dla nas Polaków, ale i dla całego Kościoła. 100 – rocznica Urodzin Św. Jana Pawła II. Do kościoła dzieci przyniosły wykonane przez siebie prace o Św. Janie Pawle II. Zostanie podsumowany Szkolny konkurs plastyczny ,, Święty Jan Paweł II – Papież, Polak, Pielgrzym”. Konkurs został zorganizowany przez katechetów naszej szkoły. Głównym celem konkursu było upamiętnienie 100 – lecia urodzin św. Jana Pawła II. Zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie znaczkaukazującego Jana Pawła II jako pielgrzyma. Prace są na wystawie, zostały dołączone również inne prace z tej okazji pt. „Ważne słowa Jana Pawła II w oczach dzieci”. Wszystkim, którzy poświęcili swój czas by poznawać życie i nauczanie św. Jana Pawła II – serdecznie dziękujemy.

Możemy też posłuchać przemówień papieskich na terenie ogrodu parafialnego. Zostało tam zamontowane nagłośnienie.

Uwielbiamy Boga przez wstawiennictw Maryi przez piękne nabożeństwa majowe. Zapraszamy codziennie przed Mszy Św. wieczorną na 17.30 – po zakończeniu nabożeństwa, osoby nie zostające na Mszy Św.,a będące w stanie łaski uświęcającej mogą przyjąć Kom. Św. Zapraszamy też do modlitwy tą litanią tam gdzie mieszkamy. To jest piękne wyznanie naszej wiary.

Gorąco zachęcam i proszę do przeżycia spowiedzi wielkanocnej – wielu z nas z tej łaski jeszcze nie skorzystało.

Od piątku trwa nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego, ta modlitwa jest po nabożeństwie majowym. W tzw. Wigilię Zesłania Ducha Świętego (sobota) będzie sprawowana Uroczysta Msza Św. o godz. 19.00. Zapraszamy do udziału w tej Mszy Św. tak zespoły parafialne jak i w ogóle parafian. Całości przewodniczy wspólnota: Odnowa w Duchu Świętym pod opieką ks. Karola.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Niedziela, Gość Niedzielny są do nabycia w zakrystii a tygodnik Idziemy na stoliku pod chórem

Dziękuję za ofiary przekazywane na funkcjonowanie naszej parafii. Dziękuję za dzisiejszą tacę, za ofiary indywidualne, czy przesyłane na konto – tam też każdego tygodnia pojawiają się przekazy. Dziękuję za wsparcie.

Serdeczne Bóg zapłać Wszystkim pracującym w tym tygodniu w kościele i wokół kościoła, w ogrodzie by było czysto, pięknie i na chwałę Bogu. Serdeczne podziękowanie kieruję do Państwa Zwierzchlewskich za ofiarowane kwiaty doniczkowe, które upiększają nasz kościół również na zewnątrz.

Wewnątrz kościoła liczba osób może być już większa, na zewnątrz mamy głośniki są ławeczki – obyśmy zachowywali tylko zasady bezpieczeństwa tj. właściwa odległość i maseczka na zakrywająca usta i nos. Zapraszamy zatem ,do udziału we Mszach Św. w kościele.

         Uprasza się by spowiadać się w maseczce zakrywającą usta i nos i dłońmi starajmy się nie dotykać kratek konfesjonału. Także serdecznie zapraszamy do udziału we Mszach św., korzystajmy ze spowiedzi, z Komunii Św. Niech Wam Bóg błogosławi.

Na koniec kierujemy najserdeczniejsze życzenia, czułe przytulenie i ucałowanie dłoni wszystkich mamom…- to Wasza miłość pozwoliła przyjść na świat życia danego od Boga. Za Wasz trud, poświęcenie, cierpliwość, bezgraniczną miłość, za Wasze dłonie, serce i oczy, za to wszystko co zawiera słowo – osoba –  Mama…niech płynie pieśń modlitwy…. Szczęść Boże.

Korzystajcie ze spowiedzi! Można umówić się z księdzem pod nr telefonu 573 382 800

         Dziękuję też za wpłaty na konto jako Wasza Kochani odpowiedzialność za funkcjonowanie parafii. Niech Wam Bóg błogosławi.

Zapraszamy na długo oczekiwane

FILMOWE  REKOLEKCJE  EWANGELIZACYJNE

  w dniach od 31 maja do 3 czerwca.

W tym czasie w naszej parafii odbędą się projekcje niezwykle poruszających filmów przeplatanych świadectwami i modlitwą.

 1. „13.Dzień – Fatima” – 1 czerwca (poniedziałek) godz. 19:00
  (Po projekcji Akt Oddania się Matce Bożej)
 2. „Ufam Tobie” – 2 czerwca (wtorek) godz. 19:00
  (Po projekcji modlitwa zawierzenia się Jezusowi Miłosiernemu)
 1. „Ja Jestem” – 3 czerwca (środa) godz. 19:00

(Po projekcji adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie)

Będziemy gościć p. Benona Wylegałę założyciela Fundacji Filmowego Ruchu Ewangelizacyjnego z Bielska-Białej, który  poprowadzi spotkania ewangelizacyjne i złoży swoje świadectwo wiary.

(W tym czasie istnieje również możliwość,

by zaopatrzyć się w wartościowe i ciekawe filmy oraz książki.ZAPRASZAMY 

AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ ŁASKAWEJ

PATRONCE WARSZAWY I STRAŻNICZCE POLSKI

Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą naszą Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi.

Wypraszaj, Maryjo Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia. Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. Amen Jan Paweł II Warszawa, 13 czerwca 1999 roku

Święty Michale Archaniele…..

w/w Aktem posługujmy się modląc się w domu w rodzinie

Bądźmy też wrażliwi na potrzeby naszych sąsiadów….w różny sposób, nawet przez zwykły telefon: „co słychać?…” Niech Wam Bóg błogosławi…+

Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

13 marca 2020 roku

DEKRET

Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami.

Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz udzielonej już dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i zachęcając do osobistych i rodzinnych form życia duchowego, niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujące postanowienia:

 1. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.
 2. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania udzielany w Bazylice Katedralnej oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.
 3. Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.
 4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50).
 5. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.
 6. Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby zgromadzonych w kościele osób. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele. Takim służbom należy zapewnić odpowiednie środki ochronne.
 7. Zalecam, aby osoby konsekrowane i duchowni (w kościołach, bez udziału wiernych świeckich) oraz świeccy (we własnych domach), zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
 8. Przypominam, że Msze św. transmitowane przez środki masowego przekazu oraz inne modlitwy dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa. Wyrażam wdzięczność mediom ogólnopolskim, diecezjalnym oraz parafialnym za to, że stwarzają szeroką ofertę duchowego przeżycia poprzez transmisje telewizyjne, radiowe oraz internetowe.
 9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.
 10. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że, uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

Czcigodni duszpasterze i wspólnoto diecezjalna! Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy. Pragnijmy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej.

Módlmy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia.

Matko Boża Zwycięska, Módl się za nami!

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Warszawa, dnia 13 marca 2020 r

UWAGA! Zalecenia z Komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym: a. osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
 • przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
 • rezygnujemy z używania kropielnic kościelnych. Wody święconej na wskazany czas nie będzie..
 1. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
 • aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 • aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
 • aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 • również zachęcamy do kontaktu telefonicznego z kancelarią parafialną, jeśli ktoś potrzebuje jakiejkolwiek pomocy. Prosimy też o informację, jeśli ktoś takiej pomocy potrzebuje:227824296

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Ogarniam modlitwą wszystkich Diecezjan oraz osoby przebywające na terenie naszej Diecezji i błogosławię.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Informacja o wyborze Wykonawcy:

dotyczy postępowania w sprawie Wykonawcy na remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy projektu: : Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie.

Zapytanie_ofertowe_jablonna

przedmiar_jablonna