Kancelaria

 

Kancelaria parafialna jest czynna:

od poniedziałku do piątku
8:00 – 9:00
16:00 – 17:30
w soboty
8:00 – 9:00

Dyżury księży w kancelarii:

Poniedziałek: ks. Jan
Wtorek: ks. Proboszcz
Środa: ks. Karol
Czwartek: ks. Jan
Piątek: ks. Karol

W niedziele i uroczystości kancelaria jest nieczynna

tel. (22) 782-42-96

tel. komórkowy do księdza dyżurnego (+48) 573-382-800


Informacje dla narzeczonych

 1. Formalności przedślubne należy załatwiać w parafii narzeczonej bądź narzeczonego najwcześniej 6 miesięcy przed ślubem. Termin ślubu można ustalić dużo wcześniej.
 2. O przynależności do konkretnej parafii decyduje wyłącznie fakt fizycznego zamieszkania (a nie zameldowania).
 3. Ślub może być zawierany w dowolnym kościele (wpierw należy uzyskać tam zgodę); jeżeli nie w tym, w którym załatwia się formalności przedślubne, do kościoła ślubu zostanie wystawiona licencja. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy ślub zawiera się w piątek należy uzyskać pisemną zgodę Kurii.
 4. Zawierający sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim są zobowiązani:
  • do uzyskania dla niego skutków cywilnych (tzw. ślub konkordatowy) przedstawiając odpowiedni dokument z USC*;
  • albo do wcześniejszego zawarcia kontraktu cywilnego przedstawiając akt ślubu z USC.
 5. Obydwoje narzeczeni przedstawiają:
  • aktualne świadectwo chrztu Świętego, tj. nie starsze niż 3 miesiące z adnotacją: „do ślubu kościelnego”.
  • świadectwo bierzmowania (jeżli na świadectwie chrztu jest odnotowane, to wystarcza).
  • dokument poświadczający ukończenie kursu przedmałżeńskiego lub co najmniej aktualne uczestniczenie w kursie przedmałżeńskim.
  • dokument poświadczający odbyte spotkania w poradni rodzinnej
  • dokument z USC (patrz punkt 4)
  • dowody osobiste (do wglądu)
 6. Na podstawie tych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zapowiedzi
 7. Po spisaniu protokołu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do spowiedzi. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy powiedzieć, ze jest to spowiedź przedślubna
 8. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyć do naszej kancelarii.
 9. W tygodniu przed ślubem narzeczeni w kancelarii parafialnej spisują akt ślubu (należy znać dane świadków tj. imiona, nazwiska, wiek, adres). Świadkiem może być osoba pełnoletnia i mająca zdolności podejmowania czynności prawnych.
 10. Na dzień lub dwa przed ślubem należy przystąpić do spowiedzi
 11. W dniu ślubu:
  • świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki i kartki od spowiedzi (15 minut przed ślubem)
  • po ceremonii zarówno młodzi jak i świadkowie złożą podpisy w księgach
 12. W przypadku tzw. ślubu konkordatowego (patrz punkt 4) ksiądz przekaże nowożeńcom „Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa”. W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa zostanie o tym powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego w Jabłonnie. Tam też należy odebrać Akt ślubu (wypis z ksiąg cywilnych) do załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych.
 13. Natomiast w celu załatwienia jakichkolwiek spraw kościelnych wypis o zawarciu małżeństwa należy odebrać w kancelarii parafialnej.
 14. Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafią należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele.
* „Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”

Informacje dla pragnących ochrzcić dziecko

 1. Chrzty w naszej parafii odbywają się w 2 i 4 niedziele każdego miesiąca oraz w 1 i 2 dzień Świąt Bożego Narodzenia i w 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych.
 2. Chrzty udzielane są w czasie Mszy Św. o godz. 13:00.
 3. Około 10 dni przed chrztem rodzice (lub rodzic) zgłaszają się do kancelarii parafialnej z Aktem Urodzenia dziecka z USC i danymi chrzestnych (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania).
 4. Rodzice chrzestni muszą przedstawić zaświadczenie, że mogą być chrzestnymi. Takie zaświadczenie otrzymują w kancelarii parafialnej parafii, na terenie której faktycznie mieszkają w danym czasie. Świadectwa te należy dostarczyć jak najszybciej, ale najpóźniej w dniu chrztu przed chrztem. Chrzestni, którzy mieszkają na terenie naszej parafii nie potrzebują zaświadczenia, jednak muszą spełniać wszystkie warunki przedstawione w pkt. 5.
 5. Do przyjęcia zadań chrzestnego, wg Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK 874) może być dopuszczony ten, kto:
  • ukończył 16 lat
  • jest katolikiem, bierzmowanym, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić (tzn. praktykujący, żyjący w małżeństwie sakramentalnym lub samotny)
 6. Osoba ochrzczona, ale innego wyznania, może być tylko świadkiem chrztu Św.
 7. Przed chrztem rodzice powinni przystąpić do sakramentu pokuty, podobnie rodzice chrzestni. Żyjący wbrew VI przykazaniu do spowiedzi nie przystępują.
 8. W czasie Mszy Świętej „chrzcielnej” należy przystąpić do Komunii Św. (rozwiedzeni i żyjący bez sakramentu małżeństwa do Komunii Św. nie przystępują). Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.
 9. Na chrzest należy ze sobą przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę.
 10. Aby ochrzcić dziecko spoza parafii należy uzyskać stosowne pozwolenie od ks. Proboszcza ze swojej parafii.
 11. Rodzice i chrzestni uczestniczą w konferencji przedchrzcielnej w sobotę poprzedzającą chrzest po wieczornej Mszy świętej (sobota przed II i IV niedzielą miesiąca).