Intencje Żywego Różańca

 

 

Czerwiec 2018 r

Intencje Żywego Różańca 

 

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy

 

Ogólna – Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Wielu ludziom, i to niekoniecznie młodym, portale społecznościowe służą do codziennego komunikowania się. Jeżeli ktoś decyduje się na nawiązanie kontaktów towarzyskich, powinien jednak pamiętać, że świat wirtualny wcale nie zwalnia z podstawowych norm i zasad zachowania. Tu też obowiązuje kultura słowa, poszanowanie godności drugiego człowieka, jego poglądów – nawet, jeśli są inne niż moje. Jako chrześcijanin mogę i powinienem wykorzystać i tę wirtualną przestrzeń na ewangelizację, czyli głoszenie najpiękniejszego przykazania: przykazania miłości Boga i człowieka.

 

Parafialna Intencja Apostolstwa Modlitwy

W intencji wynagradzającej Sercu Jezusowemu za grzechy nasze i całego świata.

 

 

Ogłoszenia

Zapraszam członków Kół Żywego Różańca na Nabożeństwo Fatimskie dnia 13 czerwca w środę po wieczornej Mszy Świętej. Przynosimy lampiony (świece) na procesje różańcową.

Osoby zainteresowane przyjęciem do Żywego Różańca prosimy o kontakt z Ks. Pawłem Banachem

 

Lipiec 2018 r.

Intencje Żywego Różańca

 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

 

EWANGELIZACYJNA – Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Kapłana najczęściej widzimy otoczonego ludźmi – to jego codzienna posługa na katechezie, wśród dzieci, młodzieży, spotkania z różnymi grupami duszpasterskimi. Ale życie kapłana to także samotność, kiedy wraca do swojego mieszkania z głową pełną troski o tych, których chciałby poprowadzić do Jezusa, a oni idą własną drogą. Dobrze jest wtedy wiedzieć, że wielu przyjaciół wspiera go modlitwą, choć fizycznie ich przy nim nie ma. Dobrze mieć w sercu radość, że skoro Jezus powołał mnie, abym opuścił dom, ojca, matkę, pole (por. Mk 10, 28-30), to daje mi stokroć więcej – daje mi swoją obecność i wsparcie. Nie pozostawiajmy naszych kapłanów w ich samotności i trudzie, oni potrzebują naszej modlitwy.

Parafialna Intencja Apostolstwa Modlitwy

 

W intencji wypoczywających na urlopach i wakacjach, aby umieli dostrzegać obecność Boga w otaczającym ich świecie i świadczyć o Nim.

 

Ogłoszenia

Zapraszamy wszystkich członków Kół Żywego Różańca na Nabożeństwo Fatimskie dnia 13 lipca w piątek po wieczornej Mszy Świętej. Przynosimy lampiony (świece) na procesje różańcową.

Osoby zainteresowane przyjęciem do Żywego Różańca prosimy o kontakt z Ks. Pawłem Banachem