Intencje Żywego Różańca

 

Grudzień 2017 r.

Intencje Żywego Różańca

 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Ogólna – Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując swoją mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

Chociaż osoby starsze, nasze babcie i dziadkowie, często nie nadążają za współczesną techniką, to mają coś, czego nie ma młode pokolenie: życiową mądrość i doświadczenie. To szczególny skarb, którym dzielą się ze swoimi ­dziećmi i wnukami. To przecież ich żywa wiara, modlitwa – szczególnie różańcowa – kształtuje wiarę w kolejnych pokoleniach. To ich piękne życie, wymagania, które sobie stawiali, jest wymownym świadectwem kształtującym postawy dzieci i młodzieży. Módlmy się za osoby starsze, aby wspierane i doceniane przez rodziny i wspólnoty chrześcijańskie, były świadectwem wiary dla przyszłych pokoleń Polek i Polaków.

Parafialna Intencja Apostolstwa Modlitwy

 

O świętość rodzin naszej parafii.

 

Ogłoszenia

Spotkanie opłatkowe Wspólnoty Żywego Różańca rozpocznie się Mszą świętą o godz. 8.30 w I sobotę stycznia tj.06.01.2018 r.

8 grudnia – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – członkowie kół Żywego Różańca mają przywilej zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Taki sam przywilej przysługuje nam 25 grudnia – w dzień Bożego Narodzenia.

Osoby zainteresowane przyjęciem do Żywego Różańca prosimy o kontakt

 z Ks. Pawłem Banachem