Intencje Żywego Różańca

 

Marzec 2018 r.

Intencje Żywego Różańca

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy

EWANGELIZACYJNA Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Zauważamy coraz większą różnorodność ruchów i wspólnot w Kościele. Czasem pojawiają się ludzie, którzy chcą zmieniać Kościół po swojemu, bo tak czują, bo wydaje im się, że tak będzie lepiej. Istnieje dziś wielka potrzeba formacji, aby móc rozeznawać dary  i charyzmaty, których Duch Święty i dzisiaj nie skąpi Kościołowi. Chrześcijanin, członek wspólnoty czy ruchu dobrze uformowany duchowo i intelektualnie, będzie mógł spokojnie rozeznać i odczytać, czego Duch Święty od niego oczekuje, na jakie dary ma się otworzyć, aby trwać mocno w Kościele i pozostać w łączności z Kościołem. Chrystus jest obecny w swoim Kościele, dlatego posłuszeństwo Kościołowi jest posłuszeństwem Chrystusowi.

Parafialna Intencja Apostolstwa Modlitwy

Za młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania aby przyjmując pełnie Darów Ducha Świętego wzrastała w dojrzałości chrześcijańskiej.

 

Zadania na Marzec

Podczas modlitwy indywidualnej spróbuję zobaczyć, jakim charyzmatem, darem nadprzyrodzonym służę we wspólnocie Kościoła, i podziękuję za niego Duchowi Świętemu.

Rozważając tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, poproszę o łaskę pokory w służbie Kościoła.

 

Ogłoszenia

Osoby zainteresowane przyjęciem do Żywego Różańca prosimy o kontakt z Ks. Pawłem Banachem.