Triduum Paschalne

KOCHANI PARAFIANIE!

Módlcie się, bądźcie cierpliwi i nie zmarnujcie tych ostatnich dni Wielkiego Postu.

Korzystajcie ze spowiedzi! Można umówić się z księdzem pod nr telefonu 573 382 800

Przypominam o zasadach udziału we Mszach Świętych: w kościele może być maksymalnie pięć osób – pierwszeństwo mają zamawiający intencję. Tak jest do Wielkiej Środy.

W Triduum nabożeństwa są bez udziału wiernych. Dla tego mamy taką propozycję:

Chcemy wyjść z inicjatywą czuwania. Chcielibyśmy, aby od Mszy Świętej w Wielki Czwartek, aż do poranka Wielkanocnego w naszym kościele parafialnym trwało czuwanie przy Panu Jezusie.

Czuwanie odbywa się bezwzględnie według poniższych zasad:

 • zgłoszenia odbywają się telefonicznie pod numerem 573 382 800
 • czuwanie jednej osoby trwa godzinę
 • w wybranej godzinie można uczestniczyć wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu
 • obowiązują wszystkie przepisy dot. bezpieczeństwa w trakcie trwania epidemii

 

O tym, jak będzie wyglądała sama Wielkanoc i kolejne dni, poinformujemy około środy.

Codziennie o 21.00 całej parafii udzielane jest błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Pamiętajcie o tym!

Ofiary na pomoc rodzinom w Syrii można dokonać na konto lub uzupełnić przy kolejnej wpłacie, tj. w maju.

Dziękuję też za wpłaty na konto, co jest dowodem Waszej, Kochani, odpowiedzialności za funkcjonowanie parafii. Niech Wam Bóg błogosławi!

Ważne ogłoszenie

Dziś Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca N.M.P. Św. Józefie…..módl się za nami… Przeżywamy Wielki Post. W naszych domach podejmujmy praktyki religijne jak tylko to możliwe: na stole obok krzyża niech ciągle leży Pismo Święte, rozważajmy Słowo Boże, czytajmy. Módlmy się rozważaniem Drogi Krzyżowej, Gorzkie Żale, Różaniec….. Kościół cały dzień jest otwarty. Księża posługują indywidualnie w kościele. Papież Franciszek podkreślił znacznie Komunii św. duchowej, w której mogą mieć udział wszyscy uczestniczący w Eucharystii za pośrednictwem mediów. Tak się modlił i zachęca pozostających w swoich mieszkaniach, aby odmawiali tę modlitwę, gdy korzystają z transmisji medialnej. „Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca, które pogrąża się w nicości i Twojej świętej obecności. Uwielbiam Ciebie w Sakramencie Twej miłości, pragnę Cię przyjąć w ubogim mieszkaniu mego serca. W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej pragnę Cię przyjąć w Duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość rozpali całą moją istotę na życie i na śmierć. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie. Niech się tak stanie”. Bardzo, bardzo proszę: przestrzegajmy dyscypliny, nie róbmy towarzyskich spotkań w domach i poza domem. Spacery indywidualne. Przypominam i proszę, bo rzeczywistość np. w parku pokazuje co innego. Lekkomyślność jest grzechem.

Dekret bpa Romualda Kamińskiego ws. koronawirusa

Z OSTATNIEJ CHWILI :

Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

13 marca 2020 roku

DEKRET

Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami.

Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz udzielonej już dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i zachęcając do osobistych i rodzinnych form życia duchowego, niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujące postanowienia:

 1. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.
 2. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania udzielany w Bazylice Katedralnej oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.
 3. Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.
 4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50).
 5. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.
 6. Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby zgromadzonych w kościele osób. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele. Takim służbom należy zapewnić odpowiednie środki ochronne.
 7. Zalecam, aby osoby konsekrowane i duchowni (w kościołach, bez udziału wiernych świeckich) oraz świeccy (we własnych domach), zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
 8. Przypominam, że Msze św. transmitowane przez środki masowego przekazu oraz inne modlitwy dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa. Wyrażam wdzięczność mediom ogólnopolskim, diecezjalnym oraz parafialnym za to, że stwarzają szeroką ofertę duchowego przeżycia poprzez transmisje telewizyjne, radiowe oraz internetowe.
 9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.
 10. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że, uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

Czcigodni duszpasterze i wspólnoto diecezjalna! Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy. Pragnijmy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej.

Módlmy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia.

Matko Boża Zwycięska, Módl się za nami!

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Warszawa, dnia 13 marca 2020 r

Bierzmowanie 2019/2020

Już ruszyły zapisy na przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

Na przygotowanie zapisujemy uczniów 8 klasy szkoły podstawowej, lub starszych.

Zapisują się także osoby, które przygotowywały się do bierzmowania w zeszłym roku! Potrzebujemy znać Waszą nową szkołę i katechetę.

W tym roku zapisy odbędą się przez internet. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Przed rozpoczęciem należy przygotować:

 • skan, lub zdjęcie świadectwa chrztu (jeżeli kandydat został ochrzczony w parafii innej, niż nasza; lub jeżeli nie zostało jeszcze dostarczone do księdza),
 • zgodę na udzielenie bierzmowania poza parafią zamieszkania (jeżeli kandydat nie mieszka na terenie naszej parafii)
 • zdjęcie kandydata (nie musi być oficjalne, wystarczy takie, za pomocą którego można będzie go rozpoznać).

Aby wypełnić formularz, należy być zalogowanym na konto Google. Jeżeli go nie posiadasz, załóż nowe (to trwa dosłownie minutę i nic nie kosztuje).

KLIKNIJ TUTAJ ABY OTWORZYĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

lub wpisz w wyszukiwarkę: https://forms.gle/tNiTd2UfRn2QyD67A
PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA NA PODANY ADRES E-MAIL ZOSTANIE WYSŁANA WIADOMOŚĆ Z INFORMACJĄ O PRZYJĘCIU NA PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA I DALSZYMI WSKAZÓWKAMI CO DO SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO.
ZAPISY TRWAJĄ DO 22 WRZEŚNIA 2019 ROKU.
DO TEGO CZASU NALEŻY SKOMPLETOWAĆ DOKUMENTY I WYSŁAĆ WYPEŁNIONY FORMULARZ.
JEŻELI ZNASZ KOGOŚ, O KIM WIESZ, ŻE ZAMIERZA ROZPOCZĄĆ BIERZMOWANIE, WYŚLIJ MU ADRES TEJ STRONY.
PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ NA:
bierzmowaniejablonna@gmail.com

Wyjazd dla młodzieży

Organizujemy wakacyjny wyjazd dla młodzieży z naszej parafii. Pojedziemy do cudownego ośrodka wypoczynkowego na Kaszubach położnego na półwyspie otoczonym jeziorem czystym jak łza. W planie wiele atrakcji: kąpiele w jeziorze, wycieczki rowerowe, ognisko, gra w piłkę nożną, siatkówkę. Chcemy także wybrać się do Gdańska na całodzienną wycieczkę, a w przypadku braku pogody odwiedzić Aqua Park i kino.
Ten czas spędzimy z Panem Bogiem. Codzienna modlitwa, msza święta, formacja duchowa – to podstawa udanego wyjazdu.
Jeżeli w najbliższym roku szkolnym wybierasz się do 8 klasy szkoły podstawowej, lub jesteś starszy – możesz się zapisać!
Termin wyjazdu: 19-26 sierpnia 2019 roku.
Miejsce: OŚRODEK MAUSZ
Więcej informacji i zapisy u Księdza Jana.
Zapisy do 10 kwietnia.